• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bestuursorganen

Raad van Bestuur

Voor het gerechtelijk ressort Antwerpen:

Martine Vergauwen    Voorzitter  
Wim Goudezeune  Plaatsvervangend voorzitter

Voor het gerechtelijk ressort Brussel:

Hans van Ham  Penningmeester
Pierre Dotremont    Plaatsvervangend penningmeester

Voor het gerechtelijk ressort Gent:

Gilbert De Wilde    Secretaris
Philippe Willems  Plaatsvervangend secretaris

 

Raad van Toezicht

Voor het gerechtelijk ressort Antwerpen:

Antwerpen    Peter De Neef
Limburg   Ivo Goeyens

Voor het gerechtelijk ressort Brussel:

Brussel  Johan Vanhecke
Leuven    Peter Dedroog

Voor het gerechtelijk ressort Gent:

Oost-Vlaanderen    Jo Vanquatem
West-Vlaanderen  Fréderic Raes

 

Erevoorzitters 
 Jan De Meuter
 Ivo Goeyens