• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bestuursorganen

Raad van Bestuur

Voor het gerechtelijk ressort Antwerpen:

Martine Vergauwen    Voorzitter  
Wim Goudezeune  Plaatsvervangend voorzitter

Voor het gerechtelijk ressort Brussel:

Hans van Ham Penningmeester
Pierre Dotremont  Plaatsvervangend penningmeester

Voor het gerechtelijk ressort Gent:

Wim Honoré Secretaris
Gilbert De Wilde Plaatsvervangend secretaris

 

Toezichtscomité
Philippe Willems Voorzitter
Peter Dedroog
Peter De Neef

 

Erevoorzitters 
Jan De Meuter
Ivo Goeyens